yığılmaq

yığılmaq
1. f. Bir yerə toplaşmaq, cəm olmaq; cəmləşmək. İştirakçıların hamısı yığılmayıb. Mitinqə çoxlu adam yığılıb. Camaat yığılıb sizi gözləyir. – Hamı dükanlarını bağlayıb buraya yığılır. Ü. H.. Şabanın getməyini eşidib, sair bikar tamaşaçılar da kənardan yığılmışdılar. Ə. H..
2. t-siz. Yuyulmaq, islanmaq və s. nəticəsində qısalmaq, gödəlmək, əvvəlki ölçüsünü itirmək. Köynək yuyulandan sonra xeyli yığılıbdır.
3. məch. Toplanılmaq, dərilmək. Məhsul yığıldı. Pambıq yığılmağa başlanıbdır. – Oktyabr ayının ortaları idi. Kənddə üzüm qızğın yığılırdı. Ə. Vəl.. Şah yedi, doydu, süfrə yığıldı. M. F. A..
4. məch. Yığışdırılmaq, ortadan götürülmək; bitmək, qurtarmaq. Ağarmışdı başı uca dağların; Yığılmış dəsgahı güllü bağların. H. K. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yığılma — «Yığılmaq»dan f. is. Taxılın yığılmasına az qalıb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl-ayaq — top. Qollar ilə qılçalar birlikdə. Əl ayağını bağlamaq. Əl ayağı titrəmək (əsmək). – <Köməkçi dedi:> Səriyin əl ayağını, sürün onu bəri. . . Nə olubdur? C. C.. Hatəmxan evin yerindən tərpənmir, Pası əl ayağını uzadır və onu yerə çırpırdı. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büzüşmək — f. 1. Yığılmaq, yığışmaq, bürüşüb kiçilmək, quruyub yığılmaq, solmaq, pəjmürdə olmaq. <Məşədi Kazım ağanın> kirpikləri bir birinə qarışıb, bütün vücudu ölüşgəmiş və əndamı quru alma kimi büzüşmüş(dü). M. S. O.. 2. Ütüsü və hamarlığı pozulub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lay — 1. 1. is. Üfüqi vəziyyətdə bir birinin üstündə yerləşən cismin sıralarından hər biri; qat. Torpaq layı. Gil layı. Qumlu laylar. // Qatqat görünən, sıx, qalın (bulud, tüstü, duman və s. haqqında). Toz layları. Duman layları. – Bir yığın bulud… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mucullanmaq — f. Yanıb yığılmaq; büzüşmək, yığılmaq. Yun yanıb mucullandı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yığışmaq — f. 1. Bir yerə toplanmaq, yığılmaq, cəmləşmək, toplaşmaq. Əhali meydana yığışdı. – <Qız evində> parça biçməyə hər iki quda ailə öz möhtərəm arvad qohumlarını dəvət edib yığışarlar. R. Ə.. Bütün Təbriz <nümayişçilərin> tamaşalarına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • darıηqılaşmax — (Qazax, Tovuz) azca yığılmaq, daralmaq. – Donum yü:lənnən soηra darıηqılaşıf (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kırınnanmax — (Çənbərək) dolmaq, yığılmaq. – Parça maşının ağzına kırınnandı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kör — I (Gədəbəy, Zaqatala) küt, bacarıqsız II (Zaqatala) çarhovuzun qabağında su yığılmaq üçün düzəldilən kiçik yer. – Ağiz, abgərdəni götür körin üstünnən III (Zaqatala) təmiz. – Bu su kördü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”